10 May Shenley Village v Radlett 1
12 May Radlett 1 v Watford Town
20 May Abbots Langley v Radlett 1
07 Jun Radlett 1 v Bushey 1
12 Jun Radlett 1 v West Herts 2
16 Jun Radlett 1 v Shenley Village
24 Jun Watford Town v Radlett 1
04 Jul Radlett 1 v Abbots Langley
07 Jul Bushey 1 v Radlett 1
17 Jul West Herts 2 v Radlett 1