29 Apr *Radlett 170-1 (20) Watford Town 49-10 (14.3)
07 May Northchurch 116-7 (20) *Watford Town 105-7 (20)
12 May Redbourn 97-7 (18) *Watford Town 99-2 (14)
13 May Berkhamsted Watford Town Conceded
19 May *Watford Town 66-9 (17.2) Bushey 69-3 (13.1)
05 Jun *Berkhamsted 163-6 (20) Watford Town 138-5 (20)
14 Jun Radlett Watford Town Conceded
23 Jun Watford Town Redbourn Conceded
03 Jul Bushey *Watford Town Conceded
18 Jun Watford Town v Northchurch