21 Apr Radlett 125-3 (20) *Redbourn 107-7 (20)
05 May *Radlett 117-6 (20) Langleybury 47-5 (20)
12 May Radlett *North Mymms Conceded
19 May *Radlett 96-10 (20) Chorleywood 97-5 (19)
02 Jun Radlett 152-3 (20) *Redbourn 134-2 (20)
16 Jun Radlett *Langleybury Conceded
23 Jun Radlett North Mymms Conceded
30 Jun Chorleywood 137-3 (20) *Radlett 133-5 (20)