09 May Radlett *Langleybury Conceded
16 May *Radlett 287-8 (20) Shenley Village 294-6 (20)
19 May *Radlett 277-8 (20) Shenley Village 285-8 (20)
26 May Radlett 357-3 (20) *West Herts 221-11 (20)
14 Jun Langleybury *Radlett Conceded
16 Jun Radlett *Langleybury Conceded
23 Jun Shenley Village *Radlett Conceded
28 Jun West Herts *Radlett Conceded
02 Jul West Herts *Radlett Conceded