First game of 2019 season:
Login here

Results - U9 5 - 2019

05 May, 2019 Watford Town v Bushey 1
07 May, 2019 *Abbots Langley 248-6 (16) West Herts 2 313-4 (16)
10 May, 2019 Shenley Village v Radlett 1
12 May, 2019 Bushey 1 Abbots Langley Conceded
12 May, 2019 Radlett 1 v Watford Town
15 May, 2019 West Herts 2 Shenley Village Conceded
20 May, 2019 Abbots Langley v Radlett 1
20 May, 2019 Watford Town v Shenley Village
22 May, 2019 Bushey 1 256-6 (16) *West Herts 2 278-4 (16)
03 Jun, 2019 Shenley Village v Abbots Langley
05 Jun, 2019 *West Herts 2 272-2 (16) Watford Town 226-8 (16)
07 Jun, 2019 Radlett 1 v Bushey 1
09 Jun, 2019 Abbots Langley v Watford Town
09 Jun, 2019 *Shenley Village 235-4 (16) Bushey 1 289-4 (16)
12 Jun, 2019 Radlett 1 v West Herts 2
16 Jun, 2019 Bushey 1 v Watford Town
16 Jun, 2019 Radlett 1 v Shenley Village
19 Jun, 2019 *West Herts 2 362-4 (20) Abbots Langley 217-13 (20)
23 Jun, 2019 Abbots Langley v Bushey 1
24 Jun, 2019 Shenley Village v West Herts 2
24 Jun, 2019 Watford Town v Radlett 1
30 Jun, 2019 *West Herts 2 42-8 (16) Bushey 1 43-8 (16)
01 Jul, 2019 Shenley Village v Watford Town
04 Jul, 2019 Radlett 1 v Abbots Langley
07 Jul, 2019 Bushey 1 v Radlett 1
08 Jul, 2019 Watford Town v West Herts 2
09 Jul, 2019 Abbots Langley v Shenley Village
14 Jul, 2019 Watford Town v Abbots Langley
17 Jul, 2019 Shenley Village v Bushey 1
17 Jul, 2019 West Herts 2 v Radlett 1
© Copyright DragonStack 2016